AdBlue

Venta de adblue en sabadell

Que és l’Adblue?

Parlem del nom comercial del producte «AUS32». Aquesta dissolució d’urea al 32,5% és utilitzada per reduir la contaminació els motors de gasoil.
L’Adblue és un producte no tòxic que sí que pot reaccionar segons amb quins materials. La seva missió no és altra que neutralitzar les emissions d’òxids de nitrogen (NOx).
El procés anomenat amb les sigles SCR (reducció catalítica selectiva) està indicat per als vehicles equipats amb la citada tecnologia.

Quin és el seu ús?

La normativa Euro 6 va entrar en vigor en el 2015 amb l’objectiu de limitar els gasos contaminants, reduint de manera dràstica els elements més perjudicials per a la salut sent imprescindible l’additiu AdBlue per a aquesta fi, però per això és necessari incorporar la tecnologia SCR al vehicle.

Aquests són els components per habilitar el seu ús:
· Dipòsit al vehicle (20 litres).
· Injector d’urea per al tub d’escap per aconseguir la reacció del component amb els (NOx).
· I una centraleta per controlar que sigui possible la reacció química i sempre tinguem al dipòsit.

El consum aproximat d’adblue és 1-3 litres els 1.000 km, hem de tenir present que els motors actuals no permeten la circulació en cas de buidar el dipòsit perquè no complirà amb la llei sobre emissions de contaminants.

Proveir-se de l’adblue és senzill, es tracta d’obrir el tap i omplir el dipòsit, sense esquitxar cap material del vehicle, aquest producte pot resultar corrosiu per a alguns metalls.

Si vol informació sobre el subministrament d’AdBlue, disposem de l’opció més petita de 10 litres o a granel, li oferim contenidors de 200 i 700 litres i diferents accessoris de control i consum d’adblue.

Si desitja més informació sobre preus i accessoris per al seu magatzematge o control pot fer-ho des de la pestanya d’AdBlue.