Manteniment de la caldera de gasoil

mantenimiento-caldera-gsoil

Recomanem que les revisions i manteniment de la caldera les realitzi sempre fora de la temporada d’ús, d’aquesta manera tindrà sempre la seva caldera en perfecte estat d’ús. Indicarem les principals tasques a tenir en compte per a tenir per a aconseguir un bon funcionament de la caldera.
Tingui en compte que les operacions de manteniment tenen un cost molt petit comparat amb les avaries o accidents que es pot provocar si no es duen a terme, així com l’eficiència energètica i de rendiment que aconseguirà en el sistema de calefacció.

Manteniment preventiu i neteja de la caldera

Per a tenir al dia la caldera tindrem en compte la revisió i neteja dels elements que requereixen major atenció, filtres, cremador, conductes, sortida de fums, bomba gasoil i dipòsit de gasoil.

Abans d’actuar desconnectar de la part elèctrica.

Neteja de l’interior de la caldera

Retirar tot el sutge existent, lliurar les parts que puguin tenir contacte amb l’aigua d’incrustacions de calç. Neteja de conductes i sistemes de ventilació. Comprovar l’aïllament de la caldera i reposar *encaso de trobar-se deteriorat.
Amb això aconseguirem una bona combustió que es tradueix en un bon rendiment de la caldera.
Revisar la pressió de l’aigua, que ha d’estar al voltant de 1,5 bars de pressió, una pressió molt baixa influirà en l’eficàcia de la calor produïda.

Neteja de cremador i filtres

Els filtres reté qualsevol impuresa que pugui tenir el combustible perquè aquesta no passi al cremador i pugui perjudicar el seu funcionament. Depenent de la mena de caldera trobarem un o dos filtres. La seva neteja és imprescindible per a mantenir un consum òptim. Substituirem el filtre o el netejarem amb una brotxa impregnada en gasoil, depenent de la mena de filtre.

En el cas del cremador, netejarem o substituirem els injectors si fos necessari. Amb un paper o drap sec treure tota la pols o restes de sutge que pugui tenir el disc difusor, els elèctrodes d’encesa i la fotocèl·lula.
A l’ésser aquesta part més delicada es recomana que la revisió la realitzi personal expert.

Manteniment del dipòsit de gasoil

Tots els dipòsits amb el pas del temps acumulen residus que s’adhereixen en les parets i fons. És necessari eliminar aquestes impureses perquè no deteriorin el funcionament del sistema de calefacció.
Disposem de personal qualificat per al filtratge i neteja dels dipòsits, assegurant d’aquesta manera la temporada d’ús.
És important que no usi la caldera immediatament després d’un proveïment de carburant, d’aquesta manera evitarà que els possibles residus del dipòsit arribin als injectors.
Demani’ns consell sobre la normativa vigent en la instal·lació i grandària dels dipòsits a instal·lar.

Neteja dels conductes de sortida de fums

Per a aconseguir un millor rendiment i seguretat, la neteja dels conductes de sortida de fums és pràcticament inevitable.
En els conductes de sortida de fums de les calderes de gasoil s’acumula un sutge que perjudica aquests per les reaccions químiques amb els sulfats i la intervenció de la humitat, podent-lo arribar a produir forats en el conducte. A tot això li hem d’afegir que el sutge i els sulfats són altament inflamables, pel consegüent reg en estar en contacte amb altes temperatures.
Les restes de sutge i sulfats en els conductes dificulten el pas de gasos, elevant els consums de combustible fins a un 20%.

Conclusió

Amb aquests consells de neteja i manteniment estalviarà diners i sorpreses en reparacions. Una forma eficaç de tenir la seva calefacció disponible per a la temporada d’ús.