Powerpaste

Powerpaste

Què és powerpaste?

Parlem d’una pasta que és capaç de generar hidrogen en contacte amb l’aigua. Està basada en hidrur de magnesi i va ser desenvolupada per l’equip de recerca de l’Institut Fraunhofer de Materials Avançats i Tecnologia de Fabricació IFAM.

En el cas de l’automòbil propulsat per una pila alimentada per hidrogen, el powerpaste és una gran alternativa.
Es tracta d’una substància a base d’hidrur de magnesi sòlid, que absorbeix hidrogen a temperatura ambient i pressió atmosfèrica, i després es descompon quan és necessari.

La matèria primera de powerpast és el magnesi, és el vuitè element més abundant en la terra, per la qual cosa és una matèria primera fàcilment disponible. La pols de magnesi juntament amb hidrogen formen l’hidrur de magnesi aquest procés aconsegueix els 350 ° C i duplicant fins a tres vegades la pressió atmosfèrica. Feta aquesta operació, s’afegeixen l’èster i la sal metàl·lica formant el producte final.

TRL 5 Demostrador de un generador de energía con un cartucho POWERPASTE y una celda de combustible PEM de 100 vatios.
TRL 5 Demostrador de un generador de energía
con un cartucho POWERPASTE y una celda de combustible PEM de 100 vatios.

Com omplir el dipòsit?

Aquest producte s’emmagatzema en cartutxos d’uns 10 a 15 cm de llarg i 4 cm de diàmetre, els quals s’introdueixen en el vehicle i s’agrega aigua al tanc, la reacció resultant produirà hidrogen i la quantitat d’hidrogen es pot ajustar dinàmicament a la demanda real de la cel·la de combustible. De fet, només la meitat de l’hidrogen prové de powerpaste.

La resta prové de l’aigua agregada. «Per tant, powerpaste té una enorme densitat d’emmagatzematge d’energia». Té una densitat energètica fins a deu vegades superior a la d’una bateria de liti i l’energia obtinguda per a autonomies és superior a la de la gasolina.

Haurem d’estar atents a aquesta nova tecnologia i quines seran les seves possibles aplicacions.