Ús indegut de Gasoil B

Ús indegut de Gasoil B


Utilitzar de manera indeguda el gasoil B comporta sancions de multa des de 1.200 € fins a 24.000 € en cas de reincidència.


El gasoil B està bonificat per l’estat, d’aquesta manera la indústria i l’agricultura surten beneficiats per la bonificació de l’estat.
L’utilitzar el combustible bonificat fora de l’ús per al qual ha estat dissenyat implica importants sancions perquè es considera una estafa a la hisenda pública, aquests són els aspectes que hem de tenir en compte.


La llei dels impostos especials són part de la legislació que regula els àmbits en què es pot usar el gasoil B i dicta que tractors i maquinària agrícola així com en la propulsió d’aparells que tinguin la condició de vehicle especial i amb la condició que no estiguin matriculats, s’inclouen també els vehicles que per les seves característiques no poden circular per via pública i no poden obtenir autorització administrativa, s’inclouen en la llista els motors per a impulsar vaixells que no es consideren d’esbarjo.


En un gran percentatge el frau és comès per en vehicles aliens al sector agrícola que es nodreixen en la seva combustió de gasoil. És evident que l’estalvi dels estafadors és considerable i aquest és el motiu pel qual es continua donant la picardia.
Per a poder diferenciar el gasoil B de l’utilitzat en automoció se li aplica un colorant que retorna un color vermellós, encara que aquesta acció per a diferenciar els combustibles, en el mercat negre afegeixen additius que aconsegueixen que el gasoil adquireixi el color groc típic que caracteritza al d’automoció.


És per aquest motiu que les autoritats pertinents poden realitzar controls obtenint mostres in situ, i mitjançant reactius esbrinar que gasoil es tracta.

Existeixen uns requisits per a la venda del gasoil B, en el cas de la distribució mitjançant camió fins a l’usuari, els diferents establiments subministradors han d’estar censats i el control de la traçabilitat de la circulació del combustible per a conèixer el destinatari final.